Silosi za skladiščenje odpadnega materiala

Silosi za skladiščenje odpadnega materiala

Glavne karakteristike odsesovalnih sistemov s silosi:

  • omogočajo odvajanje prašnih delcev brez emisij v ozračje
  • optimalna rešitev za skladiščenje prašnih delcev
  • enostaven sistem praznjenja silosa

KIMEL SILOFILTER 

ODSESOVALNI SISTEMI S SILOSI
Za večje mizarske in lesarske obrate nudimo velike filtrirne sisteme za odpraševanje in filtracijo zraka v večjih delavnicah oziroma halah. Odsesovalni sistemi omogočajo skladiščenje velikih količin prašnih delcev, izvedba je možna v različnih dimenzijah, po želji naročnika.