Premične odsesovalne naprave

Premične odsesovalne naprave

Glavne karakteristike premičnih filtrov za odsesovanje:

  • premični sistemi za odpraševanje so učinkoviti in enostavni za transport
  • shranjevanje odpadnega materiala v PVC vrečah
  • izvedba z eno, dvema ali tremi vrečami

KIMEL PRENOSNI FILTRI 

PREMIČNI ODSESOVALNI SISTEMI
prenosni odpraševalni sistemi so primerni za odsesovanje s posameznih strojev, odsesovalna kapaciteta 1100 - 5000 m3/h, dimenzije 3360x560x2500mm in manjše, moč elektromotorja do 4 kW.